ทัวร์โรงงาน

loading the pvc flooring

โหลดพื้นพีวีซี

factory photo

ภาพโรงงาน

production line

สายการผลิต

normal packing

บรรจุปกติ

on 126 Guangzhou Fair

ในงาน 126 Guangzhou Fair